Warsztaty historyczne - Bohaterzy '44

W naszej placówce realizowany jest projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej pn. "Bohaterzy '44".

W ramach przedsięwzięć projektowych grupa uczniów odbyła warsztaty historyczne, które swoją tematyką obejmowały zagadnienia dotyczące historii Powstania Warszawskiego.
Warsztaty poprowadziła Pani Dorota Batóg - nauczyciel, doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Uczniowie podczas warsztatów pracowali w grupach nad wybranymi zagadnieniami. Dzięki temu mogli szczegółowo poznać przyczyny wybuchu Powstania, to jak wyglądało życie codzienne podczas walk powstańczych, jak wyglądały straty po powstaniu, a także jak przebiegały same walki w stolicy.
Ponadto uczniowie zapoznali się z bohaterami powstania - słynnymi powstańcami, którzy walczyli podczas walk w Warszawie. Ponadto poznali utwory napisane i śpiewane w trakcie Powstania. Mogli obejrzeć archiwalne zdjęcia oraz materiały filmowe dotyczące przebiegu walk.

 

Turniej Pierwszej Pomocy

W dniach 22.11 oraz 26.11 w Szkołach ZDZ w Końskich odbył się Międzyszkolny Turniej Pierwszej Pomocy organizowany w ramach projektu "Bezpieczni i wolni od nałogów".
Turniej składał się z dwóch etapów - testu wiedzy na temat uzależnień oraz egzaminu praktycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
W turnieju w dniu 22.11 wystąpiły 3 drużyny reprezentujące klasy pierwsze Technikum ZDZ w Końskich:
I TP - Olga Brzózka, Lucyna Baranowska, Ada Królik
I TP/2 - Mikołaj Szewczyk, Kuba Walewski, Mikołaj Ptaszek
I TLG - Sandra Stępień, Arek Matyjaśkiewicz, Adam Podpłoński.

Drużyny miały do rozwiązania test składający się z 30 pytań oraz udzielenie pomocy na 3 symulowanych zadaniach.
Zadania obejmowały udzielenie pomocy osobie która doznała zatrzymania krążenia w wyniku porażenia prądem, zatamowaniu krwawienia z uda osobie, która doznała wypadku w szatni, a także udzielenie pomocy osobom z urazami głowy i złamaniami, które powstały w wyniku bójki w jednej z klas. Ponadto dwóm osobom należało udzielić pomocy w przypadku omdlenia.
Zadania nie były proste, a ich ocenianiem zajęli się Sędziowie Turnieju - Strażacy-Ratownicy. 
Cały sztab pomagał nad sprawnym przebiegiem, a także dbał o bezpieczeństwo uczestników turnieju.
W tym miejscu pragnę także podziękować Aleksandra Kałafut za charakteryzację pozorantów.
Szczególne gratulacje należą się liderom wszystkich drużyn. Na prawdę dobra robota.
Ostatecznie po zmaganiach sędziowie w składzie:
- Sędzia Główny - mgr Dominika Stefańczyk - nauczyciel Szkół ZDZ w Końskich, strażak OSP Proćwin, ratownik KPP
- Sędzia Turnieju - rat. KPP Beata Stępień - strażak OSP Proćwin
- Sędzia Turnieju - rat. KPP Marcin Siwczyk - strażak OSP KSRG Węgrzyn
podsumowali wyniki poszczególnych drużyn na punktach, a także ogłosili wyniki:
I miejsce - ITP/2
II miejsce - ITP
III miejsce - ITLG

W Turnieju w dniu 26.11 wystąpiły trzy drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową w Miedzierzy (2 zespoły) oraz Szkołę Podstawową w Królewcu.
Turniej w przypadku Szkół Podstawowych również składał się z części teoretycznej - 20 pytań testu wiedzy o uzależnieniach, a także części praktycznej - trzech zadaniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zadania obejmowały udzielenie pomocy osobie która doznała zatrzymania krążenia w wyniku porażenia prądem, zatamowaniu krwawienia z uda osobie, która doznała wypadku w szatni, a także udzielenie pomocy osobom z urazami głowy i złamaniami, które powstały w wyniku bójki w jednej z klas. Ponadto drużyny musiały zająć się świadkami zdarzenia, prawidłowo zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz udzielić odpowiednich informacji przy wzywaniu kwalifikowanej pomocy.
W tym dniu Komisja Sędziowska w składzie:
- Sędzia Główny - mgr Dominika Stefańczyk 
- Sędzia Turnieju - strz. ZS Paweł Purtak - strażak OSP Proćwin, ratownik Strzeleckiej Grupy Ratowniczej JS2026
- Sędzia Turnieju - strz. ZS Kuba Walewski - członek Jednostki Strzeleckiej 2026, kandydat Strzeleckiej Grupy Ratowniczej

po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji oraz podsumowaniu rywalizacji wyłonili zwycięzców.
I miejsce zajął Zespół M2 - Miedzierza
II miejsce zajął Zespół Miedzierza 1
III miejsce zajął Zespół ze SP w Królewcu.

Serdecznie dziękujemy za udział w Turnieju.
Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie posłuży dalszej chęci rozwijania wiedzy i umiejętności ratowniczych.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3267696019969638&id=722591314480134&__tn__=K-R


Warsztaty - Asertywni

W ramach realizowanego projektu "Bezpieczni i wolni od nałogów" w naszej szkole odbyły się warsztaty dla młodzieży, które prowadzili wykładowcy - nauczyciele naszej szkoły.
Uczniowie w ramach projektu mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących szkodliwości substancji psychoaktywnych - profilaktycznych, warsztatach w zakresie asertywności i postaw wobec osób proponujących zażywanie substancji psychoaktywnych. Uczniowie brali także udział w dwudniowych warsztatach dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Podczas tych warsztatów uczniowie zapoznali się zarówno z podstawami prawnymi dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy, a także poznali podstawowe działania podczas poszkodowanych nieprzytomnych z zachowanym oddechem, wykonywanie resuscytacji krążeniowo - oddechowej, a także działań wobec najczęstszych urazów oraz stanów nagłych.

Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego

W dniu 23. października grupa uczniów realizująca projekt "Bohaterzy '44" udała się na wycieczkę do Warszawy, celem odwiedzenia Muzeum Powstania Warszawskiego oraz uczczenia pamięci żołnierzy i bohaterów sierpnia 1944 roku.

Po dotarciu do Muzeum, uczniowie zebrali się przy Murze Pamięci, gdzie widnieją nazwiska poległych w walkach Powstania. W centralnej części Muru wisi ważący 230 kg dzwon „Monter”, poświęcony Antoniemu Chruścielowi – dowódcy powstania warszawskiego, trzykrotnemu kawalerowi Orderu Virtuti Militari i Krzyża Walecznych. Dzwon bije 1 sierpnia o godzinie „W”, czyli o 17.00 – godzinie wybuchu Powstania Warszawskiego.
W tym symbolicznym miejscu uczniowie koneckiej placówki ZDZ złożyli wiązankę, tym samym oddając hołd wszystkim poległym w powstańczych walkach.
Następnie uczniowie wzięli udział w zwiedzaniu ekspozycji.

 

 

Handel ludźmi - spotkanie z przedstawicielem koneckiej Policji

W dniu 12. listopada w naszej Szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji - Panią Sierżant Martą Przygodzką, które dotyczyło tematyki handlu ludźmi. 
W spotkaniu wzięli udział uczniowie Szkoły Branżowej, a także uczniowie klasy IV.
Podczas spotkania młodzież dowiedziała się o zagrożeniach wynikających miedzy innymi z podejmowania pracy sezonowej, w tym również za granicą, jeśli nie posiadamy sprawdzonego źródła bądź osoby do kontaktu. Ponadto młodzież dowiedziała się, jak ustrzec się przed manewrami stosowanymi przez nieuczciwych pracodawców i pośredników pracy, ale także jak zabrać o swoje bezpieczeństwo podczas działań w cyberprzestrzeni, podczas poszukiwania pracy.