samorzad

 

Przewodniczący szkoły:
- Adrian Krzywaźnia (IV TL)

Z-ca przewodniczącego szkoły:
- Tomasz Berus (II TŻ)

Skarbnik:
- Anna Milewicz (III TL)