samorzad

 

Przewodniczący szkoły: Sara Chianese

Z-ca przewodniczącego szkoły: Olga Brzózka

Skarbnik: Aleksandra Dzwonek