Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Końskich zapraszają młodzież i dorosłych do podjęcia nauki. Umożliwiają one zdobycie wykształcenia ogólnego i zawodowego. Zajęcia organizowane są w systemie dziennym i zaocznym. Wybór kształcenia w Szkołach ZDZ to szansa na uzyskanie atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Niepubliczne Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Końskich kształcą młodzież i dorosłych od blisko dwudziestu lat. Od samego początku istnienia szkół najważniejszym celem był ich dynamiczny rozwój ukierunkowany na potrzeby edukacyjne uczniów i aktualne zapotrzebowanie na specjalizacje zawodowe na rynku pracy. Oferta kierunków oferowanych w naszej placówce jest stale wzbogacana. Obecnie kształcimy młodzież i dorosłych w Technikum Zawodowym, Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych oraz w Szkole policealnej dla dorosłych. Oferujemy naukę w następujących zawodach: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik przemysłu mody.

10 powodów dla których warto wybrać naukę w Szkołach ZDZ w Końskich:

  • Szkoły ZDZ mają uprawnienia szkół publicznych, a ich absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach wyższego stopnia
  • kształcenie jest zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • oferowana nauka odbywa się w wielu zawodach i specjalnościach
  • atrakcyjne praktyki zawodowe (np.: w Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech), po których stażyści otrzymują certyfikat Europass-Mobilność uznawany przez pracodawców w całej UE
  • udział w dodatkowych, bezpłatnych lekcjach nauki języków obcych
  • kompleksowo przygotowanie do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie
  • specjalistyczne pracownie dydaktyczne (m.in.: komputerowe, multimedialne, językowe i gastronomiczne)
  • atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, m.in.: teatralne, taneczne, muzyczne, sportowe, informatyczne, językowe i turystyczne
  • młodzież doskonali umiejętności, rozwija zainteresowania i ma możliwość ich prezentacji w konkursach i festiwalach (Festiwal Talentów, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, olimpiady przedmiotowei konkursy zawodowe)
  • uczniowie i słuchacze mają możliwość bezpłatnego zdobycia dodatkowych kwalifikacji na kursach

SZKOŁY ZDZ w Końskich

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać”

                    Naukę w Szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Końskich uczniowie nie postrzegają jako przykry obowiązek,                           lecz jako drogocenny dar. 

Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów i słuchaczy.                     W Technikum kształcimy młodzież na kierunkach: technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Naszą „perełką” jest kierunek gastronomiczny, tu posiadamy bardzo bogate doświadczenie, profesjonalnie wyposażoną pracownię gastronomiczną. Młodzież kończąca ten kierunek w naszej szkole, cieszy się uznaniem nie tylko lokalnych pracodawców. Zapraszamy również młodzież do kształcenia na kierunku: technik informatyk, teleinformatyk, technik organizacji reklamy czy technik budownictwa. Zajęcia odbywają się w pracowniach przedmiotowych, a lekcje wychowania fizycznego organizowane są na hali, boisku, basenie i siłowni. Oprócz realizacji zajęć obowiązkowych uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach z innowacji pedagogicznej: policyjnej i wojskowej. W ramach tych zajęć organizowane są liczne wyjazdy, obozy, szkolenia na terenie jednostek wojskowych.Wspieramy młodzież w ich rozwoju, poprzez wspólną naukę, pracę i rozrywkę. Uczymy i przygotowujemy do życia. Kształtujemy człowieka twórczego, zaangażowanego w życie, świadomie dokonującego wyborów. Głównym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest rodzina, tu powstają więzi emocjonalne, kształtuje się osobowość, zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Nasza szkoła pełni rolę wspierającą rodzinę. Razem przygotowujemy do przyszłego życia, a w razie potrzeby udzielamy pomocy w przezwyciężaniu trudności współpracując z specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Rodzice wierzą, że wspólnymi siłami możemy wykreować pozytywną jednostkę. 

Zaszczytną i bardzo ważną rolę w całym procesie dydaktycznym zajmują nauczyciele. Mamy profesjonalną kadrę dydaktyczna, która uczy poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, rozwiązywania problemów w sposób twórczy, troszczy się o harmonijny rozwój ucznia. 
Dzięki przychylności i otwartości Pana Prezesa na potrzeby młodych ludzi, nasza młodzież ma możliwość korzystania z licznych wyjazdów kulturalnych i edukacyjnych, przez co cały proces dydaktyczny jest ciekawszy, a wiedza w ten sposób nabyta na długo pozostaje w umysłach. Zakład Doskonalenia Zawodowego jako lider w pozyskiwaniu funduszy unijnych każdego roku aplikuje o nowe środki na realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
W Szkołach ZDZ Końskie z powodzeniem realizujemy coraz bardziej ciekawe i bogate w swojej ofercie projekty dla młodzieży. Realizowane są projekty, w ramach których młodzież oprócz standardowych zajęć z matematyki, języka polskiego i języków obcych, uczęszcza na siłownię, ma zajęcia z samoobrony, musztry. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia na strzelnicy. Ponadto realizowane projekty umożliwiają zdobycie dodatkowych uprawnień. Dlatego w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszą się kursy zawodowe np. kierowca wózków jezdniowych, kierowca kat. B, kurs spawalniczy, warsztaty sommelierskie, gastronomiczne, baristyczne czy carving. 
Mamy również bardzo bogate doświadczenie w organizowaniu zagranicznych praktyk w ramach projektów Leonardo da Vinci oraz ERASMUS+. Nasza młodzież nabywała umiejętności u zagranicznych pracodawców we Włoszech i Niemczech, Hiszpanii. Takie wyjazdy dają młodzieży bardzo dużo możliwości, poznają warunki w krajach Unii Europejskiej, młodzież przełamuje barierę językową, zaczyna wierzyć we własne siły i możliwości, a najważniejsze pozwala poczuć się im obywatelami wspólnej Europy.
Posiadamy własną bazę wyposażoną w środki dydaktyczne i multimedialne, które są wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć. W naszej szkole kształcimy nie tylko młodzież, mamy również ofertę dla osób dorosłych. W liceum można uzupełnić wykształcenie , a w szkole policealnej uzyskać nowy zawód na kierunku administracja, bhp, opiekun osób starszych.