Działania Szkolnego Koła Ratowniczego

Szkolne Koło Ratownicze ZDZ w Końskich powstało w celu skupienia uczniów wokół tematyki ratownictwa i pierwszej pomocy. Uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych zdobywają szeroką wiedzię i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, dzięki czemu podnoszą swoje kompetencje, a także uczą się, jak być przygotowanym na różne sytuacje.

Koło Ratownicze zajmuje się nie tylko kształceniem i edukacją ratowniczą skierowaną dla członków koła, ale w swoich zadaniach posiada także zapisy dotyczące szerzeniu zasad udzielania pierwszej pomocy wśród innych uczniów i lokalnej społeczności. W ramach takich działań uczniowie - członkowie Koła wraz ze swoim opiekunem - Panią Dominiką Stefańczyk, zorganizowali akcję pn.: "Zimowe Warsztaty Ratownicze", które był skierowane do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu powiatu koneckiego. Podczas kilkunastu spotkań uczniowie odiwedzili szkoły miedzy innymi: W Miedzierzy, Królewcu, Wilczkowicach, Modliszewicach, Stadnickiej Woli oraz Kazanowie. Podczas spotkań nauczali i prezentowali dzieciom i młodzieży zasady związane z udzielaniem pierwszej pomocy, z zasadami bezpieczeństwa podczas działań ratowniczy, a także poruszali kwestie dotyczące wzywania pomocy i przekazywania odpowiednich informacji. Ponadto prezentowali jak prawidłowo zareagować wobec osób, które zostały poszkodowane lub doznały różnych urazów lub stanów nagłych zagrażających zdrowiu i życiu. Uczniowie bardzo żywo reagowali na prezentowane czynności. Co najważniejsze bardzo dużo dzieci podczas spotkań prezentowało dużą wiedzę na temat bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, czym bardzo chętnie się dzieliły podczas prowadzonych spotkań. Dzieci i młodzież bardzo chętnie brały udział także w części praktycznej zajęć. 

 

Mamy swoje przedstawicielki w Młodzieżowej Radzie Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Końskie II Kadencji z udziałem naszych przedstawicielek.

Uczennice Klasy III Technik Logistyk - Aleksandra Dzwonek oraz Julia Chmielewska wzięły udział w pierwszym posiedzeniu kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie, które odbyło się 12.02.2020 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Końskie.

W sesji, która zainaugurowała działalność nowej młodzieżowej rady udział wzięli po dwaj radni wytypowani wcześniej w każdej ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i gminy Końskie. Obrady poprowadził burmistrz Końskich Krzysztof Obratański, a towarzyszył mu przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Końskich Piotr Słoka. Honorowymi gośćmi posiedzenia byli także dyrektorowie szkół ponadpodstawowych.

Zapraszamy do artykułu:
https://tkn24.pl/dwunastu-mlodych-radnych-chce-zmieniac-gmine-konskie-wideo-zdjecia/?fbclid=IwAR1wbXJ5ivrPZahZZJs4vLmJ0_KypVtN-OysxcTqe1wd6K_cQR057yJZw3g

Zimowa Szkoła Liderów ZDZ

W drugim tygodniu ferii zimowych, w dniach 03-07 luty w Szkołach ZDZ w Końskich obyła się seria warsztatów otwartych pod nazwą "Zimowa Szkoła Liderów ZDZ".
Podczas warsztatów i wykładów młodzież z naszej szkoły, a także młodzież szkolna z innych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mogła spędzić ciekawie czas podczas różnego rodzaju zajęć.
Zimowa Szkoła Liderów ZDZ, to pomysł mający na celu uświadomienie młodzieży, jak ważna jest aktywność pozaszkolna oraz doskonalenie swoich umiejętności, a także jak wiele kompetencji przydatnych w przyszłej pracy zawodowej można zdobć już podczas zajęć w szkole.

W pierwszym dniu  Zimowej Szkoły Liderów - w poniedziałek 03.02, odbyły się zajęcia z języka angielskiego, które poprowadziła Pani Aleksandra Zaborowska nauczyciel języka angielskiego. Podczas zajęć młodzież mogła poznać różnego rodzaju aplikacje pomocne w nauce języka angielskiego, a także mogła wziąć udział w rozmówkach, podczas których mogła przełamać swoje bariery w porozumiewaniu się językiem obcym. Ponadto podczas zajęć młodzież poznała ciekawe metody i techniki pomocne w nauce języków obcych.

We wtorek czwartego lutego w naszej placówce zagościł sport. To wszystko za sprawą zajęć sportowych prowadzonych przez naszego nauczyciela WF Adama Mastalerza. Podczas zajęć sportowych młodzież mogła doskonalić swoją sprawność fizyczną pod czujnym okiem naszego wuefisty, trenera i karateki zarazem. Uczestnicy zajęć sprawdzili swoje mozliwości podczas testu sprawności fizycznej, a także poznali zestawy ćwiczeń, które mogą śmiało wykonywać w domu bez specjalistycznego sprzętu. Ponadto przybyli uczniowie mogli zagrać w rozgrywkach tenisa stołowego.

W środę natomiast królowała logistyka. Podczas warsztatów i zajęć przybyli uczniowie mogli zapoznać się z praktycznym wymiarem logistyki. Poznali różnego rodzaju oznaczenia ładunków, dokumenty wykorzystywane w firmach logistycznych i spedycyjnych, a także poznali metody formowania i pakowania ładunków. Uczniowie pod okeim Pani Marzeny Wiśniewskiej - nauczyciela przedmiotów zawodowych logistycznych - mogli w praktyce dokonać pomiarów, odpowiednio przygotować i oznaczyć ładunki, a także zapakować i uformować podane ładunki.

W czwartek 06.02 w naszej szkole było bezpieczniej niż zwykle, a to wszystko za sprawą zajęć i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa. Uczniowie klas mundurowych, którzy na co dzień realizują naukę w klasie wojskowej oraz działają w ramach Szkolnego Koła Ratowniczego, przygotowali wystawę sprzętu wojskowego i broni, a także poprowadzili warsztaty w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ponadto zaprezentowali czynności mające zastosowanie przy obsłudze karabinka AKMS. Na zajęciach omówiono zadania i charakterystykę różnych służb mundurowych i ratowniczych, przedstawiono warunki służby w tych formacjach oraz tryb i warunku naboru. Warsztaty z pierwszej pomocy rozpoczeto od omówienia wszystkich najwazniejszych aspektów związanych z udzielaniem peirwszej pomocy, zaczynając od swojego bezpieczeństwa, a także poruszając kwestie swojego przygotowania do niesienia pomocy innym. Zajęcia praktyczne objęły zakres wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na zakończenie dnia, przybyli uczniowie mogli obejrzeć krótką prezentację umiejętności uczniów działających w Kole Ratowniczym. Nie zabrakło sztuczncyh ran i sztucznej krwi.

Piątek uczniowie rozpoczęli na szkolnej pracowni gastronomicznej, gdzie pod okiem nauczieli przedmiotów zawodowych gastronomiczncyh - Pani Małgorzaty Dudzik i Pani Barbary Oracz mogli przygotowac różne potrawy. Przygotowane wcześniej składniki i przepisy bardzo szybko rozeszły się wśród uczestników, a na sali bylo czuć siłę współpracy i komunikacji. Każdy staral się, aby jego praca była jak najbardziej owocna, lecz nieciepliwość na efekty również dawała się we znaki. Na zakończenie tego pracowitego dnia, każdy uczestnik z wielka satysfakcją mógł spróbować przygotownaych przez siebie dań.

Zimowa Szkoła Liderów to projekt, który obejmował szereg przedsięwzięć mających na celu pokazanie nauki w szkole przez pryzmat kompetencji niezbędnych w przyszłym, dorosłym życiu i pracy zawodowej. Warsztaty cieszyły się sporym zainteresowaniem, co znaczy, że młodzież chce rozwijać swoje umiejętności i pasje także w czasie wolnym od zajęć szkolnych.


Szkoły ZDZ Końskie z kolejną stypendystką

12.02 w Starostwie Powiatowym w Końskich dziewięcioro najlepszych uczniów z  terenu powiatu koneckiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. Młodzi ludzie, którzy zostali wyróżnieni za sukcesy nie tylko krajowe, ale także za te osiągnięte podczas międzynarodowych olimpad i konkursów.
W uroczystości udział wzięli także wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, wicestarosta Wiesław Skowron oraz dyrektorowie szkół, którzy opowiadali o swoich utalentowanych podopiecznych i ich sukcesach. Na sali obecnych było siedmiu stypendystów. 

Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało siedmiu uczniów: 

1. Weronika Sapieja – I Liceum Ogólnokształcące w Końskich,
2. Agnieszka Trojanowska – II Liceum Ogólnokształcące w Końskich,
3. Karol Kurp – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie (Liceum Ogólnokształcące),
4. Dawid Mróz – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie (Technikum),
5. Arkadiusz Janus – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich,
6. Mateusz Wysokiński – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich,
7. Aleksandra Rudalska – Niepubliczne Technikum Zawodowe w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.


Aleksandra Rudalska jest uczennicą klasy II na kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. W roku szkolnym 2018/2019 uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole w klasyfikacji końcoworocznej, dzięki czemu możliwe było wnioskowanie o przyznanie stupendium.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Pokolenie Z - Pokolenie zawodowców

W naszej placówce realizowany jest projekt: "Pokolenie Z - pokoleniem zawodowców", który dotyczy podniesienia kompetencji uczniów kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. W ramach realizacji rpojektu przewidziano szereg zajęć dla uczniów, ktorych celem jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji oraz podniesienie kompetencji miękkich uczniów.
W ramach zajęć w Szkołach ZDZ w Końskich, od grudnia 2019 roku trwały zajęcia dodatkowe z języka angielskiego. Podczas zajęć uczniowie poznawali słownictwo branzowe, doskonalili umiejętności słuchania oraz rozumienia tekstu czytanego. Ponadto w ramach zajęć uczniowie ćwiczyli posługiwanie się językiem w róznych sytuacjach, przełamując bariery przed rozmową i mówieniem w języku obcym.
Na zakończenie zajęć odbył się egzamin, potwierdzający posiadane umiejętności językowe.