W dniu 21.06.2021 roku w Miedzierzy w gminie Smyków, odbyły się uroczystości dotyczące nadania imienia Szkole Podstawowej w Miedzierzy oraz poświęcenia i wręczenia sztandaru szkole.
Uczniowie koneckiego ZDZ - kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz uczniowie starszych roczników klas wojskowych, wzięli udział w uroczystości oraz zaplanowanym festynie.
Podczas mszy świętej kadeci po raz pierwszy wystąpili w roli zwartego pododdziału. Uczniowie starszych klas, skupieni w Szkolnym Kole Ratowniczym zabezpieczali uroczystości i udzielali pomocy osobom potrzebującym. Po uroczystej mszy świętej, sprawowanej przez biskupa pomocniczego diecezji radomskiej - Piotra Turzyńskiego, wszyscy zgromadzeni przemaszerowali do Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Miedzierzy, gdzie odbył się festyn. Uczniowie wystawili stoisko promocyjne, na którym między innymi można było przymierzyć sprzęt i uzbrojenie wojskowe, a także nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy.
 

VR