Oddział Przygotowania Wojskowego koneckiego technikum Szkół ZDZ w końskich zakończył realizację programu przygotowania wojskowego w klasie pierwszej. Przez cały rok szkolny uczniowie uczestniczący w programie Ministerstwa Obrony Narodowej Biura Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej - Oddziały Przygotowania Wojskowego - brali udział w zajęciach obejmujących szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie wojskowości i obronności państwa. W szkole podczas zajęć teoretycznych uczniowie poznawali aspekty regulaminów wojskowych, historię i tradycję oręża, symbole państwowe i narodowe, a także poznawali historię i informacje o patronackiej jednostce wojskowej, jaką jest 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej. Zarówno zajęcia teoretyczne w szkole, jak i ćwiczenia praktyczne na terenie jednostki wojskowej, prowadzili nauczyciele i instruktorzy z kieleckiej Brygady. Młodzież podczas ćwiczeń praktycznych zapoznała się z podstawami musztry indywidualnej i zespołowej. Ponadto w ramach szkolenia strzeleckiego, kadeci koneckiego OPW zapoznali się z budową i przeznaczeniem kbk MSBS Grot, poznali zasady dotyczące poruszania się na polu walki, topografii wojskowej, a także zasady bezpiecznego udzielania pomocy osobom rannym i poszkodowanym.
 

VR