Szkoły w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach od początku 2020 roku prowadzą działania związane z realizacją projektu pn.: "POKOLENIE Z - POKOLENIEM ZAWODOWCÓW". Projekt ten jest skierowany do uczniów kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. W ramach jego realizacji organizator przewidział między innymi szereg szkoleń, warsztatów i zajęć podnoszących kompetencje uczniów. Jednym z realizowanych tematów warsztatów były zajęcia z zakresu survivalu. W ramach zajęć, uczniowie biorący udział w realizacji projektu zapoznali się podczas wykładu z podstawowymi zasadami i teorią dotyczącą sztuki przetrwania. Wykład odbył się na jesieni 2020 roku. Jednak zajęcia praktyczne musiały zostać przesunięte z racji na obowiązujące obostrzenia. W dniach 12 - 13 maja 2021 roku, grupa uczniów realizujących projekt, udała się do kompleksu leśnego w okolicach miejscowości Niebo i Piekło, aby tam pod okiem instruktora survivalu zrealizować zajęcia praktyczne, które miały zaowocować nowymi kompetencjami wśród uczestników. Na początku jednak, uczestnicy pod okiem psychologa wypełnili kwestionariusze i testy, które miały na celu określić ich kompetencje społeczne oraz predyspozycje zawodowe. Następnie w promieniach majowego słońca, uczestnicy udali się na zajęcia terenowe. Wyznaczanie kierunków świata, posługiwanie się kompasem oraz obliczanie i wyznaczanie azymutów, to pierwsza część zajęć survivalowych. Następnie, korzystając z pobliskiej rzeki, uczestnicy zapoznali się z metodami pozyskiwania i uzdatniania wody w warunkach terenowych i kryzysowych. Ponadto w trakcie 24-godzinnego szkolenia, uczniowie mieli okazję zapoznać się z technikami pozyskiwania pożywienia, a także z podstawową wiedzą dotyczącą rozpoznawania roślin jadalnych. Na wieczór szkoleni zbudowali sobie sztuczne schronienia w uroczych warunkach Rezerwatu Skałki Piekło Gatniki na terenie Nadleśnictwa Barycz. Dzień zakończono przepyszną grochówką. Noc spędzona w terenie upłynęła bardzo szybko, a poranek przyniósł przepiękny wiosenny wschód słońca. Dzień rozpoczął się leniwie od jajecznicy, a następnie uczestnicy uprzątnęli cały teren tak, by nie pozostawić po sobie żadnych śladów.