Uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego przy Niepublicznym Technikum Zawodowym w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie umowy zawartej między Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Ministrem Obrony Narodowej - Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", zostali objęci dofinansowaniem w ramach zadania, którego celem jest wyposażenie uczniów w zestaw jednolitego umundurowania, a szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.