Uczniowie podchodzący do egzaminów maturalnych, zawodowych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie są proszeni o zapoznanie się z wytycznymi CKE, MEiN i GIS w zakresie organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów