Szanowni Rodzice i Opiekunowie.
Drodzy Uczniowie.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, mającej na celu zebranie Państwa opinii dotyczącej funkcjonowania szkoły i potrzeb społeczności szkolnej.

Prosimy o wypełnienie poniższych ankiet dotyczących diagnozy potrzeb rozwojowych Szkół ZDZ w Końskich.
Diagnoza ta ma na celu identyfikację zarówno potencjałów, jak i problemów szkoły odnoszących sie do obszaru kształcenia ogólnego i zawodowego.
Diagnoza zawiera m.in. potrzeby uczniów w zakresie ich lepszego przygotowania do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwosci psychofizycznych.


Do udziału w ankiecie zapraszamy zarówno uczniów Szkół w Końskich, jak również rodziców i opiekunów uczniów.
Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy, a zebrane i przeanalizowane wyniki posłużą do stworzenia rozwiazań zapewniających najwyższe standardy kształcenia i rozwoju w ramach nauki w Szkołach ZDZ w Końskich.

Ankieta dla uczniów Technikum

Ankieta dla uczniów Szkoły Branżowej

Ankieta dla rodziców i opiekunów

 
Dziękujemy za poświęcony czas.

329b3b9c2d1c42afb7760d8e50c79a86 eLearning