Szanowni Państwo,
od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia realizowane będą w Szkołach w Końskich w formie zdalnej.


Nauczyciele realizować będą zajęcia przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego ale również kontaktując się z uczniami m.in. drogą mailową, korzystając z platform wspomagających kształcenie na odległość (np. www.epodreczniki.pl), wykorzystując komunikatory, zamieszczając materiały do pobrania przez uczniów na stronie internetowej szkół (https://szkolykonskie.zdz.kielce.pl/) oraz korzystając z wszelkich możliwych form komunikacji na odległość.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów i artykułów zamieszczanych na stronach:
- Kuratorium Oświaty w Kielcach: https://kuratorium.kielce.pl/
- Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja
- Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/