"Był taki wrzesień..."

Rozpoczęcie roku szkolnego, to nie tylko akademie i przedstawienia inaugurujące kolejny rok szkolny. W naszej skzole rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 odbyło się z udziałem Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, uczniów oraz rodziców.  Pani Dyrektor rozpoczęła uroczysty apel od powitania przybyłych uczniów i nauczycieli. Szczególnie serdecznie zostali przywitani uczniowie klas pierwszych oraz nowi nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2019/2020 zasilili Grono Pedagogiczne naszej placówki.
Przy udziale kompanii honorowej koneckiego ZDZ, uczniowie przedstawili program słowno - muzyczny pod nazwą "Był taki wrzesień...". Przygotowany program skutecznie wzbudził  w zebranych reflekcję oraz zmusił do zadumy. Wrzesień 1939 roku był przede wszystkim ogromną tragedia setek tysięcy młodych ludzi. To były dni, kiedy nie usłyszeli szkolnego dzwonka, a szkolne ławy zamienili na leśne okopy i transzeje. Tematem przewodnim całej akademii było odniesienie do przypadających w tym roku kalendarzowym 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz 75. rocznicy wybuchu Powastania Warszawskiego.
Uroczysty apel był doskonałą okazją do opowiedzenia o planach i projektach, które będą realizowane w bieżącym roku szkolnym w naszej szkole. "Bohaterzy'44", to jeden z projektów realizowanych przez ZDZ, w ramach którego uczniowie będą mogli bliżej poznac historię samego Powstania  Warszawskiego, jak także posłuchać prelekcji i wykładów historyków oraz odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego.

Na zakończenie akademii, kompania reprezentacyjna klas mundurowych zaprezentowała układ musztry paradnej, co zdecydowanie jeszcze bardziej rozbudziło w uczniach klas pierwszych chęć czynnego uczestniczenia w działaniach na rzecz szkoły.