Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej. Egzaminy odbywają się przy zastosowaniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentem: Wytyczne CKE, MEiN, GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.
Wykaz przyborów ukaże się niebawem na stronach CKE.