Powrót praktycznej nauki zawodu! W związku ze zmianami dotyczącymi praktycznej nauki zawodu, informujemy że:
od 19 kwietnia zajęcia praktyczne stacjonarne, będą organizowane dla klas II TG (technik logistyk) i III TLŻ (technik żywienia i usług gastronomicznych).
Podział na grupy i plan pozostaje tak, jak do tej pory:
TŻiUG – całe grupy,
TL – podział wg numerów w dzienniku (bez zmian)
Młodociani pracownicy nadal są zwolnieni ze świadczenia pracy.