Drodzy zdajacy, poniżej prezentujemy komunikaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej oraz części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Komunikat dot. przyborów - część pisemna

Komunikat dot. przyborów - część praktyczna