Od 26 kwietnia kontynuowana będzie nauka zdalna w Szkołach w Końskich ZDZ w Kielcach. Wracają zajęcia praktyczne dla logistyków w klasach I-III technikum (poza klasą II TG, która realizować będzie w tym czasie praktyki zawodowe). Podział na grupy w załączeniu. Uczniowie młodociani wracają na zajęcia praktyczne do pracodawców.

Informacja ze strony MEiN: "Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br. – nauka hybrydowa dla najmłodszych uczniów z 11 województw"

PODZIA NA GRUPY od 26 kwietnia