Listy kandydatów zakwalifikowanych do Szkół ZDZ w Końskich

Listy kandydatów zakwalifikowanych do Szkół ZDZ w Końskich

Zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego ustalonym przez Ministra Edukacji i Nauki publikujemy informację dotyczącą list kandydatów zakwalifikowanych do Szkół ZDZ w Końskich. W celu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu się do Szkoły, mając na uwadze obecne wytyczne sanitarne, prosimy osoby zainteresowane o...

EGZAMIN ZAWODOWY - PRZYBORY

EGZAMIN ZAWODOWY - PRZYBORY

Drodzy zdajacy, poniżej prezentujemy komunikaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej oraz części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. Komunikat dot. przyborów - część pisemna Komunikat dot. przyborów -...

HARMONORAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

HARMONORAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej. Egzaminy odbywają się przy zastosowaniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem: Wytyczne CKE, MEiN, GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.Wykaz przyborów ukaże się niebawem na...

Nauka hybrydowa od 17 maja

Nauka hybrydowa od 17 maja

Nauka hybrydowa w Szkołach ZDZ w Końskich od 17 maja.  Poniżej prezentujemy harmonogram nauki hybrydowej w Szkołach w Końskich. Nauka hybrydowa będzie trwać dwa tygodnie, w których poszczególne klasy, zgodnie z poniższymi informacjami i podziałem, będą pobierać naukę stacjonarnie w...

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH

Od 4 maja rozpoczynają się egzaminy maturalne. Poniżej przedstawiamy harmonogram nadchodzących egzaminów. Prosimy ponadto o zapoznanie się z: komunikatem dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021...

REALIZACJA ZAJĘĆ OD 26 KWIETNIA

REALIZACJA ZAJĘĆ OD 26 KWIETNIA

Od 26 kwietnia kontynuowana będzie nauka zdalna w Szkołach w Końskich ZDZ w Kielcach. Wracają zajęcia praktyczne dla logistyków w klasach I-III technikum (poza klasą II TG, która realizować będzie w tym czasie praktyki zawodowe). Podział na grupy w załączeniu....