Wykaz zajęć pozalekcyjnych w Szkołach ZDZ w Końskich w roku szkolnym 2020/2021

Jeśli chcesz rozwijać swoje zainteresowania, pasje i uczyć się nowych, ciekawych rzeczy, możesz skorzystać z dodatkowych zajęć oferowanych w naszej szkole.

 W roku szkolnym 2020/2021 w Szkołach ZDZ w Końskich prowadzone są nastepujące zajęcia dodatkowe:

 • Szkolne Koło Sportowe (SKS) - to propozycja dla wszystkich, którzy lubią spędzać czas na aktywności fizycznej. Na zajęciach realizowane są ćwiczenia i rozgrywki w ramach zarowno sportów zespołowych, lekkiej atletyki, czy ćwiczeń silowych. Jeśli lubisz aktywnie spędzać czas i chcesz ćwiczyć razem ze znajomymi, to na pewno będzie właściwy wybór. Podczas zajęć SKS można doskonalić swoje umiejętności również pod kątem reprezentowania szkoły na organizowanych zawodach i turniejach sportowych.
  Opiekun Koła - Pan Adam Mastalerz

 • Szkolne Koło Wolontariatu - jeśli jesteś społecznikiem, lubisz pomagać i angażować się w różne projekty, to działania Szkolnego Koła Wolontariatu na pewno będą odpowiednim miejscem dla Ciebie. Działania Koła wolontariatu, to przede wszystkim organizowanie różnego rodzaju akcji charytatywnych i pomocowych, skierowanych do lokalnej społeczności. Uczniowie w ramach koła angażują się między innymi w zbiórki pieniędzy i środków dla osób niepełnosprawnych, samotnych, chorych; zbiórki karmy i wposażenia dla schronisk; zbiórki materialne, w tym odzieży i zabawek dla domow dziecka   i domów samotnej matki. Ponadto uczniowie uczestnicza w wielu akcjach i wydarzeniach, gdzie slużą swoja pomocą w postaci działań o charakterze technicznym, logistycznym, czy porządkowym.
  Opiekun Koła - Pan Adam Mastalerz

 • Szkolne Koło Ratownicze (SKR) - to propozycja dla wszystkich uczniów, którzy chcą rozwijać w sobie zainteresowania i pasje związane z szeroko rozumianym ratownictwem. Działania Koła Ratowniczego, to przede wszystkim nauka działania wobec osób, których zycie i zdrowie jest zagrożone. Podczas zajęć członkowie Koła poznają między innymi: podstawy anatomii i fizjologii człowieka, podstawowe czynności ratujące życie, postepowanie w przypadku stanów nagłych i zachorowań, czy też działania w przypadku wystapienia wypadków o charakterze masowym. Ponadto w ramach działalności Koła uczniowie biorą udział w licznych zajęciach praktycznych, podczas których pozanją i uczą się, jak w praktyce wykonywać różne czynności ratownicze, jak obsługiwać sprzęt ratowniczy, a także jak rozmawiać z poszkodowanym. W ramach działań Koło Ratownicze uczestniczy też w zabezpieczaniu wydarzeń szkolnych, a także wykonuje działania służby medycznej podczas różnych wydarzeń i imprez lokalnych.
  Opiekun Koła - Pani Dominika Stefańczyk

 • Szkolne Koło Artystyczne - jeśli twoja pasją jest muzyka, śpiew, literatura, aktorstwo lub malarstwo, to zdecydowanie Szkolne Koło Artystyczne jest dla Ciebie. Działalność Koła opiera się na rozwijaniu pasji artystycznych uczniów, w tym między innymi: zajęcia ze śpiewu, gry na instrumentach, czy zajęcia recytatorskie. Działani członków Koła widać szczególnie podczas życia kulturalnego Szkoły, za które Koło odpowiada pod kątem przygotowania scenariuszy, aktorów oraz wszelkiej oprawy słownej, muszycznej i scenograficznej. Ponadto Koło Artystyczne jest także odpowiedzialne za promowanie czytelnictwa, upowszechnianie tekstów kultury, czy przygotowywanie wystaw, gazetek i ścianek tematycznych.
  Opiekunowie Koła - Pani Dominika Stefańczyk, nauczyciele języka polskiego