Szkoły ZDZ w Końskich z pozytywną decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej!

Niepubliczne Technikum Zawodowe w Końskich, jako jedyna szkoła w powiecie i jedna z trzech w województwie świętokrzyskim, otrzymała pozwolenie na utworzenie w roku szkolnym 2020/2021 Oddziałów Przygotowania Wojskowego.

To nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej, w ramach którego 130 szkół w Polsce będzie realizowało program szkolenia wojskowego nadzorowany przez Biuro Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej.

Jednostką patronacką koneckiego ZDZ została 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej.

Program nauki w OPW obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne:

👉 szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe);

👉 szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa);

👉 szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych);

👉 podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP).

W programie w tym roku szkolnym weźmie udział 130 oddziałów.

Zainteresowanie było jednak dużo większe. Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści takich jak:

- możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP,

- wstąpienie do czynnej służby wojskowej,

- aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji).