• opiekun w domu pomocy społecznej
  • opiekun osoby starszej
  • opiekunka środowiskowa
  • opiekunka dziecięca
  • technik bezpieczeństwa   i higieny pracy
  • technik informatyk
  • technik rachunkowości
  • technik usług kosmetycznych
  • technik teleinformatyk