HARMONOGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE W PRZEDSIEBIORCZOŚCI
ORAZ UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ

WARSZTATY WIZAŻU

Lp. Data realizacji zajęć Przedmiot/temat Godziny realizacji Liczba godzin Nauczyciel/Instruktor                 
1. 19.06.2021 r. Warsztaty wizażu 13.30 - 20.00 8

Anna Zacharska

2. 20.06.2021 r. Warsztaty wizażu 08.00 - 14.30 8 Anna Zacharska

Proszę pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa - na terenie budynku szkoły mogą przebywać tylko osoby zdrowe, a przemieszczanie się dozwolone jest po uprzedniej dezynfekcji dłoni oraz w maseczkach ochronnych.

Przed rozpoczęciem zajęć, kontaktujemy się telefonicznie z każdą zakwalifikowaną osobą do wzięcia udziału w danych zajęciach. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na każde z deklarowanych zajęć.