HARMONOGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE W PRZEDSIEBIORCZOŚCI
ORAZ UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ

WARSZTATY KULINARNE

Lp. Data realizacji zajęć Przedmiot/temat Godziny realizacji Liczba godzin Nauczyciel/Instruktor                 
1. 12.06.2021 r. Warsztaty kulinarne 08.00 - 14.15 8

Małgorzata Dudzik

2. 13.06.2021 r. Warsztaty kulinarne 08.00 - 13.30 7 Małgorzata Dudzik

Proszę pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa - na terenie budynku szkoły mogą przebywać tylko osoby zdrowe, a przemieszczanie się dozwolone jest po uprzedniej dezynfekcji dłoni oraz w maseczkach ochronnych.

Przed rozpoczęciem zajęć, kontaktujemy się telefonicznie z każdą zakwalifikowaną osobą do wzięcia udziału w danych zajęciach. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na każde z deklarowanych zajęć.