HARMONOGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE W ZAKRESIE ŚWIADOMOŚCI I EKSPRESJI KULTURALNEJ ORAZ INICJATYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
WARSZTATY FLORYSTYCZNE

Lp. Data realizacji zajęć Przedmiot/temat Godziny realizacji Liczba godzin Nauczyciel/Instruktor                 
1. 19.06.2021 r. Warsztaty florystyczne 08.00 - 16.00 10

Iwona Serafin

2. 20.06.2021 r. Warsztaty florystyczne 08.00 - 16.00 10 Iwona Serafin

Proszę pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa - na terenie budynku szkoły mogą przebywać tylko osoby zdrowe, a przemieszczanie się dozwolone jest po uprzedniej dezynfekcji dłoni oraz w maseczkach ochronnych.

Przed rozpoczęciem zajęć, kontaktujemy się telefonicznie z każdą zakwalifikowaną osobą do wzięcia udziału w danych zajęciach. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na każde z deklarowanych zajęć.