L.p.

Kategoria

Termin realizacji zadania

 1

Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz umiejętności uczenia się

1.1

Język angielski dla początkujących (100 godz.)

od XII 2020

1.2

Język niemiecki dla początkujących (100 godz.)

od XII 2020

1.3

Język angielski dla średniozaawansowanych (100 godz.)

od XII 2020

 2

Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie umiejętności uczenia się oraz inicjatywności i przedsiębiorczości

2.1

Trening umiejętności społecznych - budowanie motywacji
(6 godz.)

od XII 2020

2.2

Warsztaty kulinarne (15 godz.)

od XII 2020

2.3.

Warsztaty dietetyczne (15 godz.)

od XII 2020

3

Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie kompetencji społecznych i obywatelskich oraz umiejętności uczenia się

3.1

Opiekun osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej  
(50 godz.)

od XII 2020

3.2

Podstawy języka migowego (20 godz.)

od XII 2020

3.3

Warsztaty „ZDROWE CIAŁO” (zumba, pilates, joga)  
(15 godz.)

od XII 2020

3.4

Techniki samoobrony (10 godz.)

od XII 2020

3.5

Pierwsza pomoc przedmedyczna (8 godz.)

od XII 2020

4

Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie kompetencji informatycznych oraz inicjatywności i przedsiębiorczości

4.1

Podstawy obsługi komputera  (10 godz.)

od XII 2020

4.2

Obsługa pakietu MS Office – obsługa pakietu od podstaw
(15 godz.)

od XII 2020

5

Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie matematycznych
i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych oraz inicjatywności i przedsiębiorczości

5.1

Podstawy kadr i płac (20 godz.)

od XII 2020

5.2

Podstawy rachunkowości (30 godz.)

od XII 2020

6

Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie inicjatywności
i przedsiębiorczości oraz
umiejętności uczenia się

6.1

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej  (10 godz.)

od XII 2020

6.2.

Warsztaty stylizacji paznokci (16 godz.)

od XII 2020

6.3.

Warsztaty wizażu (16 godz.)

od XII 2020

7

Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz inicjatywności i przedsiębiorczości

7.1

Warsztaty florystyczne (20 godz.)

od XII 2020