Harmonogram zajęć - opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH ORAZ UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ - OPIEKUN OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lp. Data realizacji zajęć Przedmiot/temat Godziny realizacji Liczba godzin Nauczyciel/Instruktor                 
1. 16.01.2021 r. Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 09:00 - 15:00 8

Urszula Przygodzka

2. 22.01.2021 r. Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 16:00 - 19:00 4 Urszula Przygodzka
3. 23.01.2021 r. Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 09:00 - 15:00 8 Urszula Przygodzka
4. 24.01.2021 r. Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 09:00 - 15:00 8 Urszula Przygodzka
5.  27.01.2021 r. Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 16:00 - 19:00 4 Urszula Przygodzka
6.  29.01.2021 r. Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 16:00 - 19:00 4 Urszula Przygodzka
7.  30.01.2021 r. Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 09:00 - 15:00 8 Urszula Przygodzka
8.  02.02.2021 r. Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych  16:00 - 18:15 3 Urszula Przygodzka
9.  04.02.2021 r. Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych  16:00 - 18:15 3 Urszula Przygodzka

Harmonogram zajęć - język angielski średniozaawansowany

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE W ZAKRESIE POROZUMIEWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM
JĘZYK ANGIELSKI DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

Lp. Data realizacji zajęć Przedmiot/temat Godziny realizacji Liczba godzin Nauczyciel/Instruktor                 
1. 27.01.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych 17:00 - 20:00 4

Marcin Lis

2. 30.01.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych 08:30 - 12:15 5 Marcin Lis
3. 31.01.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych 08:30 - 12:15 5 Marcin Lis
4. 03.02.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych 17:00 - 20:00 4 Marcin Lis
5.  06.02.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych  08:30 - 12:15 5 Marcin Lis
6.  07.02.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych  08:30 - 12:15 5 Marcin Lis
7.  10.02.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych  17:00 - 20:00 4 Marcin Lis
8.  13.02.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych  08:30 - 12:15 5 Marcin Lis
9.  14.02.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych  08:30 - 12:15 5 Marcin Lis
10.  17.02.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych  17:00 - 20:00 4 Marcin Lis
11.  20.02.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych  08:30 - 12:15 5 Marcin Lis
12.  24.02.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych  17:00 - 20:00 4 Marcin Lis
13.  27.02.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych  08:30 - 12:15 5 Marcin Lis
14.  28.02.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych  08:30 - 12:15 5 Marcin Lis
15.  03.03.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych  17:00 - 20:00 4 Marcin Lis
16.  06.03.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych  08:30 - 12:15 5 Marcin Lis
17.  10.03.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych  17:00 - 20:00 4 Marcin Lis
18.  13.03.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych  08:30 - 12:15 5 Marcin Lis
19.  14.03.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych  08:30 - 12:15 5 Marcin Lis
20.  17.03.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych  17:00 - 20:00 4 Marcin Lis
21.  20.03.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych  08:30 - 11:30 4 Marcin Lis
22.  21.03.2021 r. Język angielski dla średniozaawansowanych  08:30 - 11:30 4 Marcin Lis

Proszę pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa - na terenie budynku szkoły mogą przebywać tylko osoby zdrowe, 
a przemieszczanie się dozwolone jest po uprzedniej dezynfekcji dłoni oraz w maseczkach ochronnych.

Harmonogram zajęć - język angielski poziom podstawowy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE W ZAKRESIE POROZUMIEWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM
JĘZYK ANGIELSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Lp. Data realizacji zajęć Przedmiot/temat Godziny realizacji Liczba godzin Nauczyciel/Instruktor                 
1. 14.01.2021 r. Język angielski dla początkujących 15:30 - 19:00 4

Ałła Pobereżna

2. 16.01.2021r. Język angielski dla początkujących 9:00 - 15:00 8 Ałła Pobereżna
3. 17.01.2021 Język angielski dla początkujących 9:00 - 15:00 8 Ałła Pobereżna
4. 23.01.2021 r. Język angielski dla początkujących 9:00 - 15:00 8 Ałła Pobereżna
5. 24.01.2021 r. Język angielski dla początkujących 9:00 - 15:00 8 Ałła Pobereżna
6. 30.01.2021 r. Język angielski dla początkujących 9:00 - 15:00 8 Ałła Pobereżna
7. 31.01.2021 r. Język angielski dla początkujących 9:00 - 15:00 8 Ałła Pobereżna
8. 06.02.2021 r. Język angielski dla początkujących 9:00 - 15:00 8 Ałła Pobereżna
9. 13.02.2021 r. Język angielski dla początkujących 9:00 - 15:00 8 Ałła Pobereżna
10. 14.02.2021 r. Język angielski dla początkujących 9:00 - 15:00 8 Ałła Pobereżna
11. 20.02.2021 r. Język angielski dla początkujących 9:00 - 15:00 8 Ałła Pobereżna
12. 21.02.2021 r. Język angielski dla początkujących 9:00 - 15:00 8 Ałła Pobereżna
13. 27.02.2021 r. Język angielski dla początkujących 9:00 - 15:00 8 Ałła Pobereżna

Proszę pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa - na terenie budynku szkoły mogą przebywać tylko osoby zdrowe,
a przemieszczanie się dozwolone jest po uprzedniej dezynfekcji dłoni oraz w maseczkach ochronnych.

Harmonogram warsztatów stylizacji paznokci

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE INICJATYWNOŚCI ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
WARSZTATY STYLIZACJI PAZNOKCI
Lp. Data realizacji zajęć Przedmiot/temat Godziny realizacji Liczba godzin Nauczyciel/Instruktor                  
1. 23.01.2021 r. Warsztaty stylizacji paznokci

8.30 - 15.00
(w tym przerwa 30 min.)

8 Anna Zacharska
2. 24.01.2021 r. Warsztaty stylizacji paznokci

8.30 - 15.00
(w tym przerwa 30 min.)

8 Anna Zacharska

Proszę pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa - na terenie budynku szkoły mogą przebywać tylko osoby zdrowe,
a przemieszczanie się dozwolone jest po uprzedniej dezynfekcji dłoni oraz w maseczkach ochronnych.

Harmonogram warsztatów wizażu

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE INICJATYWNOŚCI ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
WARSZTATY WIZAŻU
Lp. Data realizacji zajęć Przedmiot/temat Godziny realizacji Liczba godzin Nauczyciel/Instruktor                  
1. 16.01.2021 r. Warsztaty wizażu 8.30 - 15.00
(w tym przerwa 30 min.)
8 Anna Zacharska
2. 17.01.2021 r. Warsztaty wizażu 8.30 - 15.00
(w tym przerwa 30 min.)
8 Anna Zacharska

Proszę pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa - na terenie budynku szkoły mogą przebywać tylko osoby zdrowe,
a przemieszczanie się dozwolone jest po uprzedniej dezynfekcji dłoni oraz w maseczkach ochronnych.